Xem phiên bản di động
    

‘Giống lúa nguyên chủng’

Bản tin trưa (24/9/2016)

Bản tin trưa (24/9/2016)

Vĩnh Long phấn đấu đến cuối năm 2015 có 325 ha lúa trong dự án được sản xuất giống lúa nguyên chủng

Vĩnh Long phấn đấu đến cuối năm 2015 có 325 ha lúa trong dự án được sản xuất giống lúa nguyên chủng

Hiện nay, ngành nông nghiệp Vĩnh Long đang khẩn trương thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống nhân giống và hỗ trợ sản xuất giống lúa nguyên chủng “.

Thời sự 11h (26/3/2015)

Thời sự 11h (26/3/2015)