Xem phiên bản di động
    

‘Giờ trái đất’

Công ty điện lực Vĩnh Long phát động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất

Công ty điện lực Vĩnh Long phát động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất

Tại Vĩnh Long , với thông điệp “ Tắt đèn – bật tương lai” , sáng nay Công ty điện lực Vĩnh Long tổ chức lễ phát động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2017 .

Giờ Trái Đất – Thắp sáng hành động

Giờ Trái Đất – Thắp sáng hành động

Giờ Trái Đất là dịp để chúng ta cùng thắp sáng hành động và xây dựng nền móng của một tương lai tốt đẹp hơn.

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 20/03/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 20/03/2016

Thời sự 18h30 (12/3/2016)

Thời sự 18h30 (12/3/2016)

Bản tin trưa (08/3/2016)

Bản tin trưa (08/3/2016)

Công ty điện lực Vĩnh Long phát động hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”

Công ty điện lực Vĩnh Long phát động hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”

Sáng nay, Công ty điện lực Vĩnh Long đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2015 với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng ứng phó biến đổi khí hậu”.

30 phút (23/03/2015)

30 phút (23/03/2015)

60 phút (23/03/2015)

60 phút (23/03/2015)

Thời sự 11h (19/3/2015)

Thời sự 11h (19/3/2015)

60 phút (15/3/2015)

60 phút (15/3/2015)