Xem phiên bản di động
    

‘giáo viên’

Người đưa tin 24G – (6g30 ngày 22/08/2017)

Người đưa tin 24G – (6g30 ngày 22/08/2017)

Bản tin trưa (08/11/2016)

Bản tin trưa (08/11/2016)

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 18/9/2016): Nhọc nhằn đường đến lớp của giáo viên trên núi Cấm – An Giang

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 18/9/2016): Nhọc nhằn đường đến lớp của giáo viên trên núi Cấm – An Giang

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 15/07/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 15/07/2016)

Bản tin trưa (07/6/2016)

Bản tin trưa (07/6/2016)

Giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi được công nhận như giáo viên dạy giỏi

Giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi được công nhận như giáo viên dạy giỏi

Từ năm học này, các giáo viên tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ được công nhận như giáo viên dạy giỏi và được bảo lưu trong suốt 4 năm liền.

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 02/06/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 02/06/2016)

Thời sự 18h30 (29/5/2016)

Thời sự 18h30 (29/5/2016)

Thời sự 18h30 (10/5/2016)

Thời sự 18h30 (10/5/2016)

Bản tin trưa (07/5/2016)

Bản tin trưa (07/5/2016)