Xem phiên bản di động
    

‘Giải quyết việc làm’

Thời sự 18h30 (06/7/2016)

Thời sự 18h30 (06/7/2016)

Bản tin trưa (18/3/2016)

Bản tin trưa (18/3/2016)

Bản tin trưa (10/3/2016)

Bản tin trưa (10/3/2016)

Nỗ lực tạo việc làm cho hội viên

Nỗ lực tạo việc làm cho hội viên

Thời gian qua, bên cạnh vận động hội viên phụ nữ tích cực phát huy nội lực, đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhiều mô hình giải quyết việc làm cho lao động nữ của Hội Liên hiệp phụ nữ cũng đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực.

Bản tin trưa (07/3/2016)

Bản tin trưa (07/3/2016)

Bản tin trưa (05/3/2016)

Bản tin trưa (05/3/2016)

Bản tin trưa (12/01/2016)

Bản tin trưa (12/01/2016)

Vĩnh Long: Giải quyết việc làm đạt trên 96% kế hoạch năm

Vĩnh Long: Giải quyết việc làm đạt trên 96% kế hoạch năm

Theo Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Vĩnh Long ,từ đầu năm đến nay, tỉnh đã giải quyết việc làm được gần 26.000 người, đạt trên 96% kế hoạch năm.

Thời sự 11h (12/10/2015)

Thời sự 11h (12/10/2015)

Bình quân mỗi năm Vĩnh Long giải quyết việc làm mới cho trên 27.000 lao động

Bình quân mỗi năm Vĩnh Long giải quyết việc làm mới cho trên 27.000 lao động

Một trong những mặt công tác nổi bật của ngành LĐTBXH tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua là bình quân hằng năm tạo việc làm mới cho trên 27.000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm đáng kể tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp từ trên 57% (năm 2010) xuống còn 48% (năm 2015), đạt 100% Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 .

 
 
 
 
 
 
Liên kết