Xem phiên bản di động
    

‘đường sắt’

Người đưa tin 24G (11g ngày 21/03/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 21/03/2019)

Người đưa tin 24G: Ngành đường sắt tăng chuyến dịp lễ 30/4

Người đưa tin 24G: Ngành đường sắt  tăng chuyến dịp lễ 30/4

Để phục vụ người dân đi lại trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4, 1/5 tới đây, ngành đường sắt dự kiến sẽ tăng thêm hơn 30 chuyến tàu từ Bắc vào Nam. Riêng Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tăng thêm 20 đoàn tàu trên các tuyến.

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 13/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 13/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 12/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 12/12/2016)

Thời sự 18h30 (31/10/2016)

Thời sự 18h30 (31/10/2016)

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 17/10/2016): Trồng cần sa – Người dân đang phớt lờ hiểm họa

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 17/10/2016): Trồng cần sa –  Người dân đang phớt lờ hiểm họa

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 29/9/2016): Những “hung thần” nghênh ngang trên phố

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 29/9/2016): Những “hung thần” nghênh ngang trên phố

Người đưa tin 24g – (11g ngày 21/8/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 21/8/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 11/6/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 11/6/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 25/4/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 25/4/2016)