Xem phiên bản di động
    

‘Đồng chí Phạm Hùng’

Nhớ về nhà lãnh đạo bình dị, gần dân

Nhớ về nhà lãnh đạo bình dị, gần dân

Đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dựa vào dân, lấy dân làm gốc là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Với nhiều thế hệ cán bộ của tỉnh Vĩnh Long thì dựa vào dân, lấy dân làm gốc đó là bài học có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn.

Thời sự 18h30 (17/02/2017)

Thời sự 18h30 (17/02/2017)

Tình cảm người dân Long Phước với Bác Hai Phạm Hùng

Tình cảm người dân Long Phước với Bác Hai Phạm Hùng

Cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, tên thật là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11/6/1912, tại xã Long Phước – huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.

Thời sự 18h30 (12/6/2016)

Thời sự 18h30 (12/6/2016)

Bản tin trưa (04/3/2016)

Bản tin trưa (04/3/2016)

Thời sự 18h30 (01/03/2016)

Thời sự 18h30 (01/03/2016)

Bản tin trưa (26/02/2016)

Bản tin trưa (26/02/2016)