Xem phiên bản di động
    

‘đổi tiền’

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 16/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 16/12/2016)

Thời sự 18h30 (07/12/2016)

Thời sự 18h30 (07/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 02/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 02/12/2016)

Ngân hàng Nhà nước: Thông tin sắp đổi tiền là hoàn toàn bịa đặt

Ngân hàng Nhà nước: Thông tin sắp đổi tiền là hoàn toàn bịa đặt

Người dân cần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch, bịa đặt trên để tránh thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia,” lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Người đưa tin 24G – (11g ngày 10/11/2016)

Người đưa tin 24G – (11g ngày 10/11/2016)