Xem phiên bản di động
    

‘đời sống’

Thời sự 18h30 (12/9/2016)

Thời sự 18h30 (12/9/2016)

Thời sự 18h30 (16/6/2016)

Thời sự 18h30 (16/6/2016)

Bản tin trưa (17/5/2016)

Bản tin trưa (17/5/2016)

Thời sự 18h30 (12/5/2016)

Thời sự 18h30 (12/5/2016)

Bản tin trưa (11/5/2016)

Bản tin trưa (11/5/2016)

Doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động

Doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động

Nguồn nhân lực là một trong những vốn quý để doanh nghiệp phát triển. Ở Vĩnh Long, thời gian qua nhiều doanh nghiệp luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, xem đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Thời sự 18h30 (29/02/2016)

Thời sự 18h30 (29/02/2016)

Thời sự 18h30 (30/11/2015)

Thời sự 18h30 (30/11/2015)