Xem phiên bản di động
    

‘đoàn giám sát’

Tỉnh ủy Vĩnh Long giám sát tình hình thực hiện NQ năm 2018 trong 6 tháng đầu năm

Tỉnh ủy Vĩnh Long giám sát tình hình thực hiện NQ năm 2018 trong 6 tháng đầu năm

Tỉnh ủy thành lập 3 đoàn giám sát do ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng các đoàn giám sát.

Thời sự 18h30 (10/11/2016)

Thời sự 18h30 (10/11/2016)

Bản tin trưa (06/9/2016)

Bản tin trưa (06/9/2016)

Thời sự 18h30 (16/6/2016)

Thời sự 18h30 (16/6/2016)

Bản tin trưa (11/6/2016)

Bản tin trưa (11/6/2016)

Thời sự 18h30 (01/6/2016)

Thời sự 18h30 (01/6/2016)

Bản tin trưa (16/3/2016)

Bản tin trưa (16/3/2016)

Thời sự 18h30 (03/11/2015)

Thời sự 18h30 (03/11/2015)