Xem phiên bản di động
    

‘Đô thị hóa’

Bản tin trưa (03/5/2016)

Bản tin trưa (03/5/2016)

Thời sự 18h30 (16/4/2016)

Thời sự 18h30 (16/4/2016)

Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Vĩnh Long đạt trên 25%

Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Vĩnh Long đạt trên 25%

Thực hiện chương trình phát triển đô thị nhà ở theo nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra, trong giai đoạn 2011-2015 tỉnh Vĩnh Long đã huy động nhiều nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị tại địa phương. Qua đó , đã nâng tỷ lệ đô thị hóa hiện nay của tỉnh Vĩnh Long đạt trên 25%.

Đời sống đô thị: Vĩnh Long với tiến trình đô thị hóa (30/4/2015)

Đời sống đô thị: Vĩnh Long với tiến trình đô thị hóa (30/4/2015)