Xem phiên bản di động
    

‘diễn tập phòng thủ’

Công bố ý định diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ huyện Tam Bình

Công bố ý định diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ huyện Tam Bình

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Vĩnh Long công bố ý định diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ huyện Tam Bình năm 2017.

Bản tin trưa (20/10/2016)

Bản tin trưa (20/10/2016)

Bản tin trưa (10/9/2016)

Bản tin trưa (10/9/2016)

Bản tin trưa (30/8/2016)

Bản tin trưa (30/8/2016)