Xem phiên bản di động
    

‘dịch heo tai xanh’

Người đưa tin 24G–(11g ngày 12/11/2016)

Người đưa tin 24G–(11g ngày 12/11/2016)

Người đưa tin 24g–(11g ngày 28/10/2016)

Người đưa tin 24g–(11g ngày 28/10/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 28/8/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 28/8/2016)

Cần quan tâm tiêm phòng bệnh heo tai xanh

Cần quan tâm tiêm phòng bệnh heo tai xanh

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp hay còn gọi bệnh tai xanh là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, có thể lây lan nhanh ở heo và gây thiệt hại nặng về kinh tế.

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 26/04/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 26/04/2016