Xem phiên bản di động
    

‘Di dời’

Yêu cầu di dời khẩn cấp các hộ trong khu vực sụt lún khu vực kè chợ Vĩnh Long

Yêu cầu di dời khẩn cấp các hộ trong khu vực sụt lún khu vực kè chợ Vĩnh Long

Trong đó cần tập trung di dời dân ra khỏi khu vực bị sạt lở, thường xuyên kiểm tra, cắm biển cảnh báo và có chế tài nghiêm cấm các hoạt động sinh hoạt, mua bán trong khu vực này.

Thời sự 18h30 (23/02/2017)

Thời sự 18h30 (23/02/2017)

Người đưa tin 24g – 11g ngày (14/10/2016)

Người đưa tin 24g – 11g ngày (14/10/2016)

Bản tin trưa (17/9/2016)

Bản tin trưa (17/9/2016)

Thời sự 18h30 (25/8/2016)

Thời sự 18h30 (25/8/2016)

30 phút (12/5/2015)

30 phút (12/5/2015)

30 phút (05/5/2015)

30 phút (05/5/2015)

30 phút (02/04/2015)

30 phút (02/04/2015)

60 phút (07/8/2014)

60 phút (07/8/2014)