Xem phiên bản di động
    

‘di chúc bác Hồ’

Tăng cường bồi dưỡng thanh niên theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tăng cường bồi dưỡng thanh niên theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 129 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thời sự 18h30 (11/01/2015)

Thời sự 18h30 (11/01/2015)

Thời sự 18h30 (04/01/2015)

Thời sự 18h30 (04/01/2015)

Thời sự 18h30 (21/12/2014)

Thời sự 18h30 (21/12/2014)