Xem phiên bản di động
    

‘Đảng viên’

Đảng viên làm kinh tế tư nhân – những kết quả bước đầu

Đảng viên làm kinh tế tư nhân – những kết quả bước đầu

Từ khi có Quy định số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhận thức của các cấp ủy và đảng viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có chuyển biến tích cực. Những đảng viên có điều kiện, khả năng đã mạnh dạn đầu tư, sản xuất kinh doanh và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Đảng viên phát huy vai trò xây dựng quê hương

Đảng viên phát huy vai trò xây dựng quê hương

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, lời dạy của Bác Hồ như nhắc nhở mọi đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu trong tất cả mọi hoạt động.

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 23/07/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 23/07/2016)

Bản tin trưa (14/5/2016)

Bản tin trưa (14/5/2016)

Thời sự 18h30 (26/4/2016)

Thời sự 18h30 (26/4/2016)

Bản tin trưa (11/3/2016)

Bản tin trưa (11/3/2016)

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 1 tháng 2/2016)

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 1 tháng 2/2016)

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 2 tháng 9/2015)

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 2 tháng 9/2015)

Thời sự 11h (22/8/2015)

Thời sự 11h (22/8/2015)

5 năm: Đảng bộ huyện Long Hồ kết nạp 1210 đảng viên mới

5 năm: Đảng bộ huyện Long Hồ kết nạp 1210 đảng viên mới

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần đảm bảo tính kế thừa và bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng, trong nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ huyện Long Hồ luôn quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới.

 
 
 
 
 
 
Liên kết