Xem phiên bản di động
    

‘Đảng bộ đài PTTH Vĩnh Long’

Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 9/7, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long tổ chức triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 8

Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long tổ chức triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 8

Trong 2 ngày 22 và 23/1, Đảng bộ Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long tổ chức triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng và chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho cán bộ, viên chức của Đài.

Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Sáng nay, Đảng bộ Đài PT và TH Vĩnh Long tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Đài PT và TH Vĩnh Long sáng nay cũng hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Đài PT-TH Vĩnh Long khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Đài PT-TH Vĩnh Long khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng nay, Đảng bộ Đài PT-TH Vĩnh Long tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Đảng bộ Đài PT & TH Vĩnh Long hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Đảng bộ Đài PT & TH Vĩnh Long hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Ngày 26/1, Đảng bộ Đài Phát thanh và truyền hình Vĩnh Long hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đảng bộ Đài PT-TH Vĩnh Long sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Đài PT-TH Vĩnh Long sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Ngày 20/7, Đảng bộ Đài PT-TH Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Sáng nay, Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Người đưa tin 24g – (11g ngày 05/6/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 05/6/2016)

Đảng bộ Đài PTTHVL sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Đài PTTHVL sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Chiều nay, Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm cụ công tác 6 tháng cuối năm 2015.