Xem phiên bản di động
    

‘Dân tộc thiểu số’

Vụ Dân tộc thiểu số – UB Dân tộc Trung ương tổ chức tập huấn tại Vĩnh Long

Vụ Dân tộc thiểu số – UB Dân tộc Trung ương tổ chức tập huấn tại Vĩnh Long

Ngày 8/5, Vụ Dân tộc thiểu số – Ủy ban Dân tộc Trung ương phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”.

Vĩnh Long thực hiện tốt chính sách BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số

Vĩnh Long thực hiện tốt chính sách BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm giúp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, nhiều năm qua tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT cho bà con. Nhờ có chính sách này, hiện nay tỉnh có hơn 18.000 người được thụ hưởng để được chăm sóc sức khỏe.

Chi 5,8 tỷ đồng mua BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện KTXH khó khăn

Chi 5,8 tỷ đồng mua BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện KTXH khó khăn

Thực hiện QĐ của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc hỗ trợ 100% BHXH cho người dân tộc thiểu số trong vùng có điều kiện KTXH khó khăn giai đoạn 2017-2020, đến nay Ban dân tộc phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức cấp gần 18.300 thẻ BHYT cho bà con trên địa bàn.

Vĩnh Long triển khai thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020

Vĩnh Long triển khai thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020

Nhằm giúp người dân vùng đồng bào dân tộc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai kế hoạch thực hiện chính sách BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Thời sự 18h30 (13/7/2016)

Thời sự 18h30 (13/7/2016)

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 3-4%/năm

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 3-4%/năm

Đó là một trong những chỉ tiêu cụ thể thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời sự 11h (24/4/2015)

Thời sự 11h (24/4/2015)

30 phút (16/01/2015)

30 phút (16/01/2015)

Thời sự 11h (08/01/2015)

Thời sự 11h (08/01/2015)

60 phút (02/12/2014)

60 phút (02/12/2014)