Xem phiên bản di động
    

‘Đại hội Đảng viên’

Đại hội điểm ĐH đảng viên chi bộ đào tạo 2 trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Đại hội điểm ĐH đảng viên chi bộ đào tạo 2 trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Đây là 1 trong 2 chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội để các đơn vị rút kinh nghiệm.

Thời sự 18h30 (09/04/2015)

Thời sự 18h30 (09/04/2015)

Thời sự 18h30 (08/04/2015)

Thời sự 18h30 (08/04/2015)

Thời sự 18h30 (03/04/2015)

Thời sự 18h30 (03/04/2015)

Thời sự 11h (03/4/2015)

Thời sự 11h (03/4/2015)

Thời sự 11h (02/4/2015)

Thời sự 11h (02/4/2015)