Xem phiên bản di động
    

‘đại biểu hội đồng Nhân dân’

Trà Ôn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn

Trà Ôn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn

Sáng nay huyện Trà Ôn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bản tin trưa (24/8/2016)

Bản tin trưa (24/8/2016)

Bản tin trưa (17/8/2016)

Bản tin trưa (17/8/2016)

Bản tin trưa (16/8/2016)

Bản tin trưa (16/8/2016)

Bản tin trưa (07/01/2016)

Bản tin trưa (07/01/2016)

Thời sự 18h30 (22/6/2015)

Thời sự 18h30 (22/6/2015)

Thời sự 18h30 (04/5/2015)

Thời sự 18h30 (04/5/2015)

Thời sự 18h30 (24/01/2015)

Thời sự 18h30 (24/01/2015)

Thời sự 18h30 (21/01/2015)

Thời sự 18h30 (21/01/2015)

Thời sự 18h30 (20/01/2015)

Thời sự 18h30 (20/01/2015)