Xem phiên bản di động
    

‘đa cấp’

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 08/9/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 08/9/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 07/9/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 07/9/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 11/03/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 11/03/2016)

Cơ sở Phụng Quần vẫn còn hoạt động chăm sóc sức khỏe trái phép

Cơ sở Phụng Quần vẫn còn hoạt động chăm sóc sức khỏe trái phép

Trong lần kiểm tra trước của đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh, cơ sở Phụng Quần cũng đã thừa nhận sai phạm. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn cố tình tiếp tục hoạt động trái phép.