Độc bộ thiên hạ

Độc bộ thiên hạ

Tiểu thuyết gia trẻ tuổi Bộ Du Nhiên trong một lần đến khu cổ mộ của vị đệ nhất mỹ nữ của bộ tộc Nữ Chân – Bố Hỷ Á Mã Lạp cách cách, nhũ danh Đông Ca – để tìm cảm hứng sáng tác. Tại đó, bị thu hút bởi câu chuyện của Đông Ca cách cách nên cô đã lục lạo, góp nhặt lịch sử, sưu tập từng chút một rồi sau đó đã cho ra mắt độc giả một câu chuyện tình yêu truyền kỳ thời mạc Minh sơ Thanh giữa Hoàng Thái Cực, vị hoàng đế sáng lập triều Đại Thanh với Đông Ca, đệ nhất mỹ nữ bộ tộc Nữ Chân.