Phóng sự: Cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch hại mới

Phóng sự: Cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch hại mới