Xem phiên bản di động
    

‘công trình xây dựng’

Tăng cường kiểm tra an toàn các công trình xây dựng

Tăng cường kiểm tra an toàn các công trình xây dựng

Trước thực tế đã xảy ra tai nạn lao động gây chết nhiều người trên công tình xây dựng, trong những ngày qua lực lượng Thanh tra sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động tại một số công trình xây dựng. Qua kiểm tra cho thấy việc đảm bảo an toàn lao động trên công trình vẫn còn nhiều bất cập.

Còn nhiều bất cập trong đảm bảo an toàn tại các công trình xây dựng

Còn nhiều bất cập trong đảm bảo an toàn tại các công trình xây dựng

Trong những ngày qua đoàn kiểm tra liên ngành gồm : Thanh tra sở lao động thương binh xã hội , thanh tra sở xây dựng và Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua thực tế kiểm tra , việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng vẫn còn nhiều bất cập.

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 02/11/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 02/11/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 03/06/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 03/06/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 20/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 20/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 06/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 06/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 31/01/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 31/01/2016)

Thời sự 18h30 (07/8/2015)

Thời sự 18h30 (07/8/2015)