Xem phiên bản di động
    

‘Công trình thủy lợi’

Công trình thủy lợi phát huy hiệu quả sản xuất

Công trình thủy lợi phát huy hiệu quả sản xuất

Theo kết chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long nêu năm 2011, toàn tỉnh có hơn 14.195 ha đất canh tác kém an toàn khi có lũ lớn thì trong đợt cao điểm của đỉnh lũ năm 2018 mặc dù mực nước dâng cao vượt báo động 3 nhưng số diện tích bị ảnh hưởng ngập nước chưa tới 2.500 ha, cho thấy hệ thống đê bao thủy lợi của tỉnh có khả năng ngăn lũ lớn.

Vĩnh Long triển khai thi công hơn 370 công trình thủy lợi

Vĩnh Long triển khai thi công hơn 370 công trình thủy lợi

Để chủ động nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và đảm bảo an sinh cho người dân trong mùa lũ, từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng các công trình thủy lợi.

Vĩnh Long thi công 354 công trình thủy lợi

Vĩnh Long thi công 354 công trình thủy lợi

Ngoài các công trình thủy lợi do các huyện, thị, thành phố làm chủ đầu tư, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng triển khai thi công 241 công trình thủy lợi nội đồng có tổng chiều dài gần 88 km, với tổng khối lượng đất đào đắp trên 158.000 m3.

Bình Hòa Phước vẫn chưa hoàn thành các công trình thủy lợi

Bình Hòa Phước vẫn chưa hoàn thành các công trình thủy lợi

Xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2015. Từ đó đến nay, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc nâng chất các tiêu chí đã đạt. Thế nhưng, đối với tiêu chí thủy lợi hiện vẫn chưa đảm bảo như mục tiêu đề ra.

Xã hội hóa xây dựng các công trình thủy lợi ứng phó lũ, ngăn mặn

Xã hội hóa xây dựng các công trình thủy lợi ứng phó lũ, ngăn mặn

Để ứng phó lũ, ngăn mặn thì thủy lợi có vai trò quan trọng. Chính vì vậy nhiều địa phương trong tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhiều công trình thủy lợi tại địa phương để tăng diện tích đất sản xuất chủ động nước tưới tiêu .

Bình Tân cơ bản khép kín thủy lợi phục vụ sản xuất người dân trong mùa lũ

Bình Tân cơ bản khép kín thủy lợi  phục vụ sản xuất người dân trong mùa lũ

Xác định thủy lợi đóng vai trò quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp khi lũ về, từ đầu năm đến nay ngành nông nghiệp huyện Bình Tân tập trung thi công nhiều công trình thủy lợi giúp người dân yên tâm sản xuất .

Vĩnh Long còn 17 công trình thuỷ lợi trọng điểm thi công chậm tiến độ

Vĩnh Long còn 17 công trình thuỷ lợi trọng điểm thi công chậm tiến độ

Từ đầu năm đến nay, mặc dù ngành Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuỷ lợi trọng điểm nhưng đến nay vẫn còn nhiều công trình chưa hoàn thành theo như kế hoạch đề ra.

Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi ứng phó lũ

Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi ứng phó lũ

Trước những diễn biến phức tạp của lũ trên sông Cửu Long năm nay, Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi.

Vĩnh Long thực hiện các công trình thủy lợi ứng phó hạn, xâm nhập mặn

Vĩnh Long thực hiện các công trình thủy lợi ứng phó hạn, xâm nhập mặn

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ nay đến cuối tháng 4, xâm nhập mặn ngưỡng 4 phần ngàn vẫn có khả năng xảy ra ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất và sinh hoạt của người dân trong phạm vi cách biển từ 20 đến 25km.

Bản tin trưa (13/10/2016)

Bản tin trưa (13/10/2016)