Xem phiên bản di động
    

‘công thương’

Thời sự 18h30 (29/12/2016)

Thời sự 18h30 (29/12/2016)

Thời sự 18h30 (14/7/2016)

Thời sự 18h30 (14/7/2016)

Thời sự 11h (17/02/2015)

Thời sự 11h (17/02/2015)

“Tăng quản lý nhà nước, phát triển sản xuất kinh doanh”

“Tăng quản lý nhà nước, phát triển sản xuất kinh doanh”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước gắn với thực hiện vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.” Đi liền với đó là mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao . Đồng thời thực hiện tái cơ cấu, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành; tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu; công khai minh bạch kết quả hoạt động doanh nghiệp…

Năm 2014, hạn chế đầu tư các mặt hàng có giá trị gia tăng thấp

Năm 2014, hạn chế đầu tư các mặt hàng có giá trị gia tăng thấp

Trong năm 2014, Bộ Công thương lên kế hoạch tiếp tục phát triển công nghiệp đảm bảo tính bền vững, hiệu quả với giá trị gia tăng công nghiệp – xây dựng tăng khoảng 6,4-6,6%, đảm bảo sự gắn kết một cách thực sự giữa công tác quy hoạch sản xuất trong nước với công tác thị trường ngoài nước; phát triển có chọn lọc những ngành công nghiệp mà nước ta có nhiều lợi thế…