Xem phiên bản di động
    

‘công nghệ số’

Nông nghiệp bền vững: Nông dân Vĩnh Long vào cuộc với công nghệ số

Nông nghiệp bền vững: Nông dân Vĩnh Long vào cuộc với công nghệ số

Diễn đàn “vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”

Diễn đàn “vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”

“Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” – là chủ đề của Diễn đàn Trẻ em tỉnh Vĩnh Long năm 2018 vừa được Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Giáo dục – Đào tạo và Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức sáng nay.