Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực

Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xây dựng phong trào và quản lý Bảo vệ dân phố năm 2018.