Xem phiên bản di động
    

‘cơ yếu’

Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo cấp ủy và thủ trưởng các CQ, ban ngành quán triệt Luật cơ yếu

Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo cấp ủy và thủ trưởng các CQ, ban ngành quán triệt Luật cơ yếu

Ông Trương Văn Sáu yêu cầu cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, ban ngành phải quán triệt sâu sắc Luật cơ yếu và các văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường quán triệt Luật cơ yếu trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác cơ yếu…

Bản tin trưa (15/3/2016)

Bản tin trưa (15/3/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết