Xem phiên bản di động
    

‘Cổ phần hóa’

Vĩnh Long cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa các DNNN

Vĩnh Long cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa các DNNN

Thực hiện lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay tỉnh Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương.

Sẽ xử lý đơn vị cổ phần hóa chậm, làm thất thoát tài sản Nhà nước

Sẽ xử lý đơn vị cổ phần hóa chậm, làm thất thoát tài sản Nhà nước

Chiều 6/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Bản tin trưa (25/5/2016)

Bản tin trưa (25/5/2016)

Vĩnh Long nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Vĩnh Long nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất việc sắp xếp, cổ phần hóa 100% doanh nghiệp nhà nước tại địa phương. Theo đánh giá của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, đa số các doanh nghiệp nhà nước sau khi được cổ phần hóa đều ổn định sản xuất và hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Thời sự 11h (09/6/2014)

Thời sự 11h (09/6/2014)