Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội | Tập 6: Cô giáo quỷ – Nhóm Buffalo

Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội | Tập 6: Cô giáo quỷ – Nhóm Buffalo