Xem phiên bản di động
    

‘chuỗi liên kết’

Nông nghiệp bền vững – Kỳ 5 tháng 12/2018: Vĩnh Long xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ trứng vịt

Nông nghiệp bền vững – Kỳ 5 tháng 12/2018: Vĩnh Long xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ trứng vịt

Vĩnh Long có 20/150 cơ sở nuôi cá tra thực hiện chuỗi liên kết

Vĩnh Long có 20/150 cơ sở nuôi cá tra thực hiện chuỗi liên kết

Để phát triển theo hướng bền vững, tỉnh Vĩnh Long đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ cá tra và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bản tin trưa (27/10/2016)

Bản tin trưa (27/10/2016)