Xem phiên bản di động
    

‘Chung cư’

An toàn cho trẻ ở chung cư: Đừng để quá trễ

An toàn cho trẻ ở chung cư: Đừng để quá trễ

Phòng cháy, chữa cháy ở chung cư

Phòng cháy, chữa cháy ở chung cư

Tại các khu chung cư, các hộ gia đình sinh sống tập trung, liền kề vách, liên tầng lầu. Vì vậy, công tác PCCC là vấn đề cần quan tâm từ ban quản lý lẫn các hộ gia đình để cuộc sống “an cư”, đảm bảo tài sản và tính mạng của mọi người.

Người đưa tin 24g – (11g ngày 23/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 23/9/2016)

Chào buổi sáng (01/9/2016)

Chào buổi sáng (01/9/2016)

Người đưa tin 24g (11g ngày 30/7/2016)

Người đưa tin 24g (11g ngày 30/7/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 20/7/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 20/7/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 16/7/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 16/7/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 14/7/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 14/7/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 21/06/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 21/06/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 23/5/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 23/5/2016)