Xem phiên bản di động
    

‘Chức sắc’

Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc và chức sắc, chức việc tiêu biểu

Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc và chức sắc, chức việc tiêu biểu

Sáng nay, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc và chức sắc, chức việc tiêu biểu trong tôn giáo, giai đoạn 2014-2018.

Họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào dân tộc huyện Vũng Liêm

Họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào dân tộc huyện Vũng Liêm

Sáng nay, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt gần 150 đại biểu là chức sắc, chức việc các tôn giáo và bà con người dân tộc ở huyện Vũng Liêm.

Tuyên truyền NQĐH lần thứ 12 của Đảng trong chức sắc TG, DT, nhân sĩ trí thức và thân nhân KB

Tuyên truyền NQĐH lần thứ 12 của Đảng trong chức sắc TG, DT, nhân sĩ trí thức và thân nhân KB

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động trong năm 2016, sáng nay Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long hội nghị tuyên truyền trong chức sắc tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ trí thức và thân nhân kiều bào trong tỉnh.

Họp mặt đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo

Họp mặt đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo

Sáng nay, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt cán bộ hưu trí, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh để cung cấp thông tin, trao đổi những vấn đề có liên quan đến lịch sử vùng đất Nam bộ – Việt Nam.

Bản tin trưa (03/6/2016)

Bản tin trưa (03/6/2016)

Thời sự 18h30 (28/12/2015)

Thời sự 18h30 (28/12/2015)

Thời sự 11h (21/7/2015)

Thời sự 11h (21/7/2015)

UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền trong chức sắc tôn giáo

UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền trong chức sắc tôn giáo

Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tuyên truyền trong chức sắc tôn giáo năm 2014. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, uỷ viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đến dự.

Thời sự 11h (28/6/2014)

Thời sự 11h (28/6/2014)