Xem phiên bản di động
    

‘chỉ tiêu’

Vĩnh Long làm gì để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp trong năm 2018

Vĩnh Long làm gì để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp trong năm 2018

Năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP là 5,5% so với năm 2017. Trong đó phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp địa phương đã triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2018.

Thời sự 18h30 (29/12/2016)

Thời sự 18h30 (29/12/2016)

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2017

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 5 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017.

Thời sự 18h30 (09/12/2016)

Thời sự 18h30 (09/12/2016)

Thời sự 18h30 (04/10/2016)

Thời sự 18h30 (04/10/2016)

Bản tin trưa (01/10/2016)

Bản tin trưa (01/10/2016)

Bản tin trưa (16/3/2016)

Bản tin trưa (16/3/2016)

Thời sự 18h30 (27/02/2016)

Thời sự 18h30 (27/02/2016)

Thời sự 11h (25/11/2015)

Thời sự 11h (25/11/2015)

Thời sự 11h (02/10/2015)

Thời sự 11h (02/10/2015)