Xem phiên bản di động
    

‘chăm sóc sức khỏe’

Thời sự 18h30 (07/10/2016)

Thời sự 18h30 (07/10/2016)

Bản tin trưa (20/9/2016)

Bản tin trưa (20/9/2016)

Thời sự 18h30 (30/3/2016)

Thời sự 18h30 (30/3/2016)

Bản tin trưa (28/3/2016)

Bản tin trưa (28/3/2016)

Bản tin trưa (29/02/2016)

Bản tin trưa (29/02/2016)

Bản tin trưa (27/02/2016)

Bản tin trưa (27/02/2016)

Đổi rác để được chăm sóc sức khỏe ở Indonesia

Đổi rác để được chăm sóc sức khỏe ở Indonesia

Rác thải và chăm sóc sức khỏe dường như là một sự kết hợp không được bình thường. Tuy nhiên, tại thành phố Malang (Indonesia), sự kết hợp kỳ lạ này đang góp phần vào sự phát triển toàn diện và bền vững khi mang lại cơ hội được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo nơi đây.

 
 
 
 
 
 
Liên kết