Xem phiên bản di động
    

‘Cây xanh’

Cây xanh nhưng chưa xanh

Cây xanh nhưng chưa xanh

Trồng cây xanh ở các khu đô thị nhằm mang lại nhiều lợi ích như: tạo bóng mát, cảnh quan môi trường sinh thái và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, ở một số tuyến đường trong tỉnh Vĩnh Long, việc trồng cây xanh chưa thật sự phát huy hiệu quả.

Tăng cường mảng xanh cho đô thị Vĩnh Long

Tăng cường mảng xanh cho đô thị Vĩnh Long

Nhận thức rõ tác dụng của cây xanh đối với môi trường sống, đặc biệt khi TP Vĩnh Long trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020 – Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tập trung quản lý chăm sóc công viên, cây xanh. Trong năm 2017 này, Công ty đầu tư trên 3 tỷ 260 triệu đồng để trồng, duy tu, và chăm sóc 8.207 cây xanh đô thị.

Quản lý cây xanh trên địa bàn TP Vĩnh Long trong mùa mưa

Quản lý cây xanh trên địa bàn TP Vĩnh Long trong mùa mưa

Thành phố Vĩnh Long có hệ thống cây xanh tương đối nhiều góp phần tạo cho đô thị xanh sạch . Tuy nhiên hiện đang vào mùa mưa nên việc đảm bảo an toàn cho người dân, tránh sự cố đổ ngã cây xanh đang được cơ quan chức năng quan tâm.

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 01/09/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 01/09/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 30/07/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 30/07/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 05/07/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 05/07/2016)

Thời sự 18h30 (30/5/2016)

Thời sự 18h30 (30/5/2016)

Đời sống đô thị: Quy hoạch cây xanh đô thị (02/4/2015)

Đời sống đô thị: Quy hoạch cây xanh đô thị (02/4/2015)

60 phút (31/03/2015)

60 phút (31/03/2015)

60 phút (29/3/2015)

60 phút (29/3/2015)