Xem phiên bản di động
    

‘cây màu’

Đưa cây màu xuống ruộng để nâng cao thu nhập

Đưa cây màu xuống ruộng để nâng cao thu nhập

Việc đưa cây màu trồng trên chân đất ruộng được xem là một trong những giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời giảm bớt diện tích đất canh tác lúa kém hiệu quả.

Thời sự 18h30 (13/02/2017)

Thời sự 18h30 (13/02/2017)

Tăng thu nhập nhờ đưa cây màu xuống ruộng

Tăng thu nhập nhờ đưa cây màu xuống ruộng

Cùng với việc đẩy mạnh chăn nuôi, nhiều địa phương như xã Long Mỹ, huyện Mang Thít đã chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu màu, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Điều này còn giúp địa phương nâng dần tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Bản tin trưa (31/5/2016)

Bản tin trưa (31/5/2016)

Bản tin trưa (16/5/2016)

Bản tin trưa (16/5/2016)

Thời sự 18h30 (09/5/2016)

Thời sự 18h30 (09/5/2016)

Bản tin trưa (09/5/2016)

Bản tin trưa (09/5/2016)

Thời sự 18h30 (21/4/2016)

Thời sự 18h30 (21/4/2016)

Thời sự 11h (29/10/2015)

Thời sự 11h (29/10/2015)

Thời tiết nông vụ (17/9/2015)

Thời tiết nông vụ (17/9/2015)