Xem phiên bản di động
    

‘Cầu xuống cấp’

Cầu xuống cấp trầm trọng – người dân bất an!

Cầu xuống cấp trầm trọng – người dân bất an!

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện ở các ấp thuộc xã Vĩnh Xuân và xã Trà Côn, huyện Trà Ôn lưu thông qua cầu Tám Vũ. Tuy nhiên, nhiều năm nay cây cầu này đã xuống cấp rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 01/11/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 01/11/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 27/8/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 27/8/2016)

Cầu Bún Bò xuống cấp nghiêm trọng

Cầu Bún Bò xuống cấp nghiêm trọng

Từ nhiều năm nay, hàng trăm người dân ở ấp Bình Thuận 1 và 2 của xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ phải qua lại trên cầu Bún Bò đã xuống cấp nghiêm trọng, mặc cho nguy hiểm luôn rình rập, gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất của người dân.

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 09/6/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 09/6/2016)

30 phút (10/04/2015)

30 phút (10/04/2015)

60 phút (10/4/2015)

60 phút (10/4/2015)

60 phút (27/01/2015)

60 phút (27/01/2015)

60 phút (30/8/2014)

60 phút (30/8/2014)

60 phút (24/8/2014)

60 phút (24/8/2014)