Xem phiên bản di động
    

‘cánh đồng lớn’

Đẩy mạnh liên kết lúa trong cánh đồng lớn

Đẩy mạnh liên kết lúa trong cánh đồng lớn

Vụ Đông Xuân 2017 – 2018, tỉnh Vĩnh Long có 750 ha lúa trong cánh đồng lớn được bao tiêu. Thế nhưng, nếu so với tổng diện tích 59.000 ha lúa toàn vụ này thì số diện tích được bao tiêu vẫn còn rất ít.

Cánh đồng lớn giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập

Cánh đồng lớn giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập

Với những ưu điểm như giảm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế cao và ổn định đầu ra sản phẩm, mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” nay là “Cánh đồng lớn” trong sản xuất lúa đã và đang phát huy được hiệu quả.

Bản tin trưa (24/9/2016)

Bản tin trưa (24/9/2016)

Để liên kết tiêu thụ lúa trong cánh đồng lớn chặt chẽ

Để liên kết tiêu thụ lúa trong cánh đồng lớn chặt chẽ

Từ mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” và nay là “Cánh đồng lớn” đã cho thấy hiệu quả trong sản xuất lúa. Tuy nhiên, việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân hiện vẫn chưa được chặt chẽ và cần sớm được tháo gỡ trong thời gian tới.

Bản tin trưa (17/02/2016)

Bản tin trưa (17/02/2016)

Vĩnh Long hướng đến cánh đồng lớn–nâng cao giá trị hạt gạo

Vĩnh Long hướng đến cánh đồng lớn–nâng cao giá trị hạt gạo

Từ năm 2011, nông dân ĐBSCL triển khai thí điểm mô hình cánh đồng mẫu lớn. Tại Vĩnh Long, qua 5 năm thực hiện, nông dân tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn với hiệu quả bước đầu rất khả quan, lợi nhuận tăng bình quân 4,6 triệu đồng/ha.

Thời sự 11h (05/01/2015)

Thời sự 11h (05/01/2015)

Thời sự 11h (26/6/2014)

Thời sự 11h (26/6/2014)

Cánh đồng lớn được hỗ trợ 150 triệu USD

Cánh đồng lớn được hỗ trợ 150 triệu USD

Ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết tính tới thời điểm hiện tại, đã có 16 doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia quy hoạch vùng nguyên liệu lúa gạo. Hiện đã có thêm nhiều DN đăng ký thực hiện cánh đồng lớn với tổng diện tích đăng ký đạt khoảng 134.000 ha. Dự kiến tổng diện tích cánh đồng lớn đăng ký có thể lên 186.000 ha trong vụ hè thu tới.