Xem phiên bản di động
    

‘Cân bằng giới tính’

Vĩnh Long: tỷ số giới tính khi sinh đạt mức bình thường

Vĩnh Long:  tỷ số giới tính khi sinh đạt mức bình thường

Nhờ triển khai nhiều giải pháp kéo giảm tỷ lệ chênh lệch giữa nam và nữ mà 6 tháng đầu năm nay, tỷ số giới tính khi sinh ở Vĩnh Long đã đạt mức bình thường.

Vĩnh Long: Mất cân bằng giới tính khi sinh tăng

Vĩnh Long: Mất cân bằng giới tính khi sinh tăng

Mặc dù đã có nhiều giải pháp kéo giảm tỷ lệ chênh lệch giữa nam và nữ được triển khai nhưng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Vĩnh Long vẫn tiếp tục tăng ở mức cao.

Thời sự 18h30 (30/7/2016)

Thời sự 18h30 (30/7/2016)

Vĩnh Long: Mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao

Vĩnh Long: Mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong tỉnh Vĩnh Long vẫn tiếp tục tăng ở mức cao. Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có trên 2.200 trẻ được sinh ra thì tỷ số giới tính là hơn 117 bé trai/100 bé gái.

Thời sự 11h (06/10/2015)

Thời sự 11h (06/10/2015)
 
 
 
 
 
 
Liên kết