Xem phiên bản di động
    

‘cách mạng Tháng Tám’

Sức lan tỏa mạnh mẽ của Cách mạng tháng Tám

Sức lan tỏa mạnh mẽ của Cách mạng tháng Tám

Hôm nay 19/8, kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, sự kiện mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám – đại thắng của ý Đảng lòng dân

Cách mạng Tháng Tám – đại thắng của ý Đảng lòng dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do sức đoàn kết và hăng hái của toàn dân, cuộc cách mạng Tháng Tám đã thắng lợi”.Thật vậy, ý Đảng – lòng dân chính là cội nguồn sức mạnh để làm nên đại thắng. Đã 72 năm theo chiều dài lịch sử, song bài học quý báu ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Phát huy tinh thần cách mạng Tháng Tám trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy tinh thần cách mạng Tháng Tám trong xây dựng nông thôn mới

Thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đó là kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Triển lãm “Vang mãi hào khí cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”

Triển lãm “Vang mãi hào khí cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”

Trong chuỗi sự kiện chào mừng 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, sáng nay tại TP Hồ Chí Minh diễn ra triển lãm “Vang mãi hào khí cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

10 khoảnh khắc tiêu biểu nhất về Cách mạng tháng Tám 1945

10 khoảnh khắc tiêu biểu nhất về Cách mạng tháng Tám 1945

Đây là 10 khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ của Cách mạng tháng Tám, sự kiện trọng đại đã đem lại cho dân tộc Việt Nam nền độc lập trong thế kỷ 20.

Thời sự 11h (02/9/2015)

Thời sự 11h (02/9/2015)

Thời sự 11h (01/9/2015)

Thời sự 11h (01/9/2015)

Cách mạng tháng Tám với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển

Cách mạng tháng Tám với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển

Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định tất cả những thành tựu to lớn đã đạt được trong suốt 70 năm qua, nhất là trong gần 30 năm đổi mới, đều bắt nguồn từ những nền tảng đầu tiên là thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thời sự 11h (20/8/2015)

Thời sự 11h (20/8/2015)

Cách mạng tháng Tám – bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách mạng tháng Tám – bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

70 năm kể từ ngày cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta, quân dân ta chưa bao giờ quên bài học về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.