Xem phiên bản di động
    

‘Bười da xanh’

Nông nghiệp bền vững: Nâng cao chất lượng bưởi da xanh từ dự án JICA ở Bến Tre

Nông nghiệp bền vững: Nâng cao chất lượng bưởi da xanh từ dự án JICA ở Bến Tre

Thành lập Hợp tác xã bưởi da xanh Vũng Liêm

Thành lập Hợp tác xã bưởi da xanh Vũng Liêm

Bưởi da xanh là một cây trồng đang mang lại thu nhập ổn định cho nhà vườn. Để nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ, sáng ngày 21/11 diễn ra hội nghị thành lập Hợp tác xã bưởi da xanh Vũng Liêm.

Nông dân bán bưởi da xanh sống – lợi trước mắt hại lâu dài

Nông dân bán bưởi da xanh sống –  lợi trước mắt hại lâu dài

Vì lợi ích trước mắt, nhiều nhà vườn đã thu hoạch bưởi chưa tới lứa, thậm chí còn xanh để tiêu thụ. Tuy nhiên, xét về hiệu quả lâu dài, việc bán bưởi còn sống sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thương hiệu bưởi da xanh, một loại trái cây nổi tiếng của vùng ĐBSCL.

Chuyện hôm nay: Phát triển bền vững cây bưởi da xanh (06/10/2016)

Chuyện hôm nay: Phát triển bền vững cây bưởi da xanh (06/10/2016)

Mang Thít mở rộng vùng chuyên canh bưởi da xanh

Mang Thít mở rộng vùng chuyên canh bưởi da xanh

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế vườn, những năm gần đây, huyện Mang Thít tập trung xây dựng và mở rộng diện tích vườn chuyên canh bưởi da xanh trên địa bàn.

Thời sự 18h30 (28/9/2016)

Thời sự 18h30 (28/9/2016)

Thời sự 18h30 (18/9/2016)

Thời sự 18h30 (18/9/2016)

Thời sự 18h30 (10/5/2016)

Thời sự 18h30 (10/5/2016)

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 30/04/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 30/04/2016

Bản tin trưa (19/02/2016)

Bản tin trưa (19/02/2016)