Xem phiên bản di động
    

‘Bơm nước vào gia súc’

Phát hiện nhiều vụ bơm nước vào gia súc

Phát hiện nhiều vụ bơm nước vào gia súc

Theo tin từ Chi cục quản lý thị trường Vĩnh Long, thời gian gần đây tình trạng bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ để tăng thêm trọng lượng trên địa bàn tỉnh khá phổ biến. Lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về việc này.

30 phút (16/01/2015)

30 phút (16/01/2015)

60 phút (19/12/2014)

60 phút (19/12/2014)