Xem phiên bản di động
    

‘Bộ luật dân sự’

Thời sự 11h (18/4/2015)

Thời sự 11h (18/4/2015)

Người dân góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự được miễn phí thư

Người dân góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự được miễn phí thư

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ngày 19/3 phát đi thông báo cho biết sẽ miễn phí cho mọi người dân đóng góp ý kiến cho Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

Thời sự 11h (06/01/2015)

Thời sự 11h (06/01/2015)

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Nội dung lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) bao gồm: Quy định chung; Quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật dân sự.