Xem phiên bản di động
    

‘bệnh nhân’

Bản tin trưa (28/01/2017)

Bản tin trưa (28/01/2017)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 30/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 30/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 21/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 21/12/2016)

Nâng giường bệnh giảm quá tải bệnh nhân

Nâng giường bệnh giảm quá tải bệnh nhân

Với mục tiêu không để bệnh nhân phải nằm giường ghép, Sở Y tế Vĩnh Long đã triển khai chủ trương tăng thêm giường bệnh cho các bệnh viện quá tải bệnh nhân.

Người đưa tin 24g – (11g ngày 29/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 29/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 10/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 10/9/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 26/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 26/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 22/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 22/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 12/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 12/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 26/06/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 26/06/2016)