Xem phiên bản di động
    

‘bến xe khách’

Thời sự 18h30 (17/02/2017)

Thời sự 18h30 (17/02/2017)

Thời sự 18h30 (16/02/2017)

Thời sự 18h30 (16/02/2017)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 13/02/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 13/02/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 13/02/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 13/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 07/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 07/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 01/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 01/02/2016)

Thời sự 11h (10/4/2014)

Thời sự 11h (10/4/2014)

Từ 10/4, sẽ thanh tra, kiểm tra hoạt động các bến xe khách

Từ 10/4, sẽ thanh tra, kiểm tra hoạt động các bến xe khách

Việc thanh tra, kiểm tra các Sở Giao thông vận tải, các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách tại các địa phương lần này nhằm triển khai kế hoạch “Năm an toàn giao thông 2014” với chủ đề “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng xe”. Đây là hành động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và kiềm chế, ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

 
 
 
 
 
 
Liên kết