Xem phiên bản di động
    

‘bầu cử’

TPVL tập trung triển khai công tác bầu cử trưởng, phó trưởng ấp và thành viên BTT nhân dân

TPVL tập trung triển khai công tác bầu cử trưởng, phó trưởng ấp và thành viên BTT nhân dân

Bầu cử trưởng, phó ấp , khóm và thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Thời sự 18h30 (10/02/2017)

Thời sự 18h30 (10/02/2017)

Người đưa tin 24G – (11g ngày 10/11/2016)

Người đưa tin 24G – (11g ngày 10/11/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 07/11/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 07/11/2016)

Người đưa tin 24g–(11g ngày 02/11/2016)

Người đưa tin 24g–(11g ngày 02/11/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 20/10/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 20/10/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 19/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 19/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 18/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 18/9/2016)

Thời sự 18h30 (18/7/2016)

Thời sự 18h30 (18/7/2016)

Bản tin trưa (16/6/2016)

Bản tin trưa (16/6/2016)