Xem phiên bản di động
    

‘ban văn hóa xã hội’

Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long họp thông qua báo cáo giám sát

Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long họp thông qua báo cáo giám sát

Chiều nay, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long họp thông qua báo cáo kết quả giám sát “Công tác quản lý, chất lượng dạy và học tại các trường mầm non, mẫu giáo tư thục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” …

Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long giám sát tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long giám sát tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Chiều nay, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long giám sát tại huyện Trà Ôn

Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long giám sát tại huyện Trà Ôn

Sáng nay, Đoàn công tác của Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đến huyện Trà Ôn giám sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo thông qua ủy thác cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.

Ban Văn hóa xã hội khảo sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại Trường Đại học Cửu Long

Ban Văn hóa xã hội khảo sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại Trường Đại học Cửu Long

Sáng nay, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại Trường Đại học Cửu Long.

Ban Văn hóa xã hội làm việc tại huyện Vũng Liêm

Ban Văn hóa xã hội làm việc tại huyện Vũng Liêm

Hôm nay, Đoàn công tác của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát việc tổ chức thực hiện Luật Thanh niên tại huyện Vũng Liêm.

Ban Văn hóa xã hội họp bàn kế hoạch giám sát thực hiện Luật thanh niên

Ban Văn hóa xã hội họp bàn kế hoạch giám sát thực hiện Luật thanh niên

Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội – Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long họp bàn kế hoạch giám sát thực hiện Luật Thanh niên trong năm 2017 & 2018 trên địa bàn tỉnh.

Ban VHXH thẩm tra dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long

Ban VHXH thẩm tra dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long

Sáng nay, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9.

Ban Văn hóa -Xã hội giám sát tại huyện Long Hồ

Ban Văn hóa -Xã hội giám sát tại huyện Long Hồ

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa -Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với các công ty, doanh nghiệp từ năm 2016 đến hết quý II năm 2018 tại huyện Long Hồ.

Ban văn hóa xã hội thẩm tra báo cáo, các tờ trình của UBND tỉnh Vĩnh Long

Ban văn hóa xã hội thẩm tra báo cáo, các tờ trình của UBND tỉnh Vĩnh Long

Sáng nay, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9.

Ban VHXH khảo sát xã Bình Phước về y tế

Ban VHXH khảo sát xã Bình Phước về y tế

Tiếp tục hoạt động khảo sát, giám sát công tác quản lý nhà nước về y tế và chất lượng hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa xã hội , HĐND tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát tại xã Bình Phước, huyện Mang Thít.