Xem phiên bản di động
    

‘ban văn hóa HĐND Tỉnh’

Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm việc với UBND huyện Long Hồ

Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm việc với UBND huyện Long Hồ

Chiều nay, đoàn giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác quản lý, chất lượng dạy và học tại các trường mầm non tư thục đến làm việc tại UBND huyện Long Hồ.

Ban Văn hóa xã hội họp thông qua báo cáo giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên

Ban Văn hóa xã hội họp thông qua báo cáo giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên

Sau đợt khảo sát, giám sát tại các địa phương, đơn vị, chiều nay, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh từ năm 2017-2018.

Ban Văn hóa xã hội giám sát việc triển khai thực hiện Luật thanh niên tại Sở Nội vụ

Ban Văn hóa xã hội giám sát việc triển khai thực hiện Luật thanh niên tại Sở Nội vụ

Sau khi khảo sát tại các trường học, huyện đoàn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, chiều 13.3 đoàn công tác của Ban Văn hóa xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long giám sát việc triển khai thực hiện Luật thanh niên tại Sở Nội vụ.

Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh Vĩnh Long họp góp ý dự thảo báo cáo

Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh Vĩnh Long họp góp ý dự thảo báo cáo

Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em.

Ban VHXH tỉnh Vĩnh Long giám sát Bảo hiểm xã hội tỉnh

Ban VHXH tỉnh Vĩnh Long giám sát Bảo hiểm xã hội tỉnh

Ban VHXH – HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa đến giám sát Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Ban văn hóa xã hội khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, BHXH, BHTN

Ban văn hóa xã hội khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, BHXH, BHTN

Chiều nay, Ban văn hóa xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh đến khảo sát, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đối với các Công ty, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Ban văn hóa xã hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội

Ban văn hóa xã hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội

Ban VHXH Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm và điều chỉnh số xã nông thôn mới đạt thêm năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9.

Ban VHXH tỉnh họp đóng góp dự thảo kế hoạch đề cương khảo sát, giám sát

Ban VHXH tỉnh họp đóng góp dự thảo kế hoạch đề cương khảo sát, giám sát

Chiều nay, Ban Văn hóa- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long họp đóng góp dự thảo kế hoạch, đề cương khảo sát, giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ban văn hóa xã hội khảo sát tại huyện Bình Tân

Ban văn hóa xã hội khảo sát tại huyện Bình Tân

Tiếp tục thực hiện đợt khảo sát công tác quản lý tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao ở các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao xã, cụm liên ấp, đoàn khảo sát, giám sát của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh đã đến khảo sát tại huyện Bình Tân.

Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long khảo sát tại huyện Tam Bình

Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long khảo sát tại huyện Tam Bình

Đoàn khảo sát, giám sát của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long đã đến xã Mỹ Lộc và xã Phú Lộc huyện Tam Bình để khảo sát công tác quản lý, tổ chức hoạt động Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa thể thao ở các địa phương này.