Xem phiên bản di động
    

‘ban quản lý các khu công nghiệp’

BQL các KCN tỉnh Vĩnh Long nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

BQL các KCN tỉnh Vĩnh Long nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

Từ đầu năm đến nay Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long thực hiện tốt quy trình “Một cửa tại chỗ”, trong giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bản tin trưa (17/9/2016)

Bản tin trưa (17/9/2016)

Bản tin trưa (05/8/2016)

Bản tin trưa (05/8/2016)

Thời sự 11h (11/4/2015)

Thời sự 11h (11/4/2015)

Thời sự 18h30 (04/03/2015)

Thời sự 18h30 (04/03/2015)